Játszótér

A Szülői Munkaközösség álma egy új játszótér az iskola udvarán.
A megvalósulás fázisait és támogatóit folyamatosan tesszük közzé honlapunkon.

Eddig befolyt összegek

1. Bál bevétele (elmaradt) 2016-ból 113.000.- Ft
Nanyista László és Rutkai Renáta 500.000.- Ft
2. Zollner Elektronik Kft. 100.000.- Ft
Ondrik Pál és felesége 100.000.- Ft
AR BUPLAST KFT 100.000.- Ft
Ulicsák Tamás és felesége 20.000.- Ft
MNG. Kft 50.000.- Ft
Kováts Gergely  70.000.- Ft
3. Bál bevétele 1.100.000.- Ft
4. Halupka Réka   50.000.- Ft
Tolerián Titusz 50.000.- Ft

Német László Kézilabda Kupa

A Gödi Német László Kézilabda Kupán iskolánk lány csapata 1.helyet ért el.

A torna gólkirálynője:  Gráf Szabina
A csapat tagjai:
Berczelly Réka
Bihary Emma
Bojtai Blanka
Pálffy Anna
Ormándi Lili
Erdővölgyi Virág
Kovács Ági
Majer Zsófi
Czerovszki Dóri
Bakter Fanni
A csapat edzője:Vargáné Zsadányi Éva

Vargáné Zsadányi Éva
GRATULÁLUNK!

SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY

megyei/területi forduló
2018. február 15.

A Szép magyar beszéd verseny megyei/területi döntőjének már két évtizede otthont adunk. Ebben az évben is Váci Tankerületi Központ támogatásával rendeztük meg a versenyt. Először Magyari József igazgató úr köszöntötte a zsűri tagjait és a versenyzőket.  Kerekes Barnabás tanár úr beszédében szólt a verseny a hagyományairól, jelentőségéről, továbbjutás feltételeiről.

A zsűri tagjai:
5-6.o.
Kovács Zsuzsanna – a „Szóról-szóval” beszédművelő műsor szerkesztője,                                          Kazinczy- díjas tanár, a zsűri elnöke
Dr. Behányi Rita  – a Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és                                      Gimnázium magyartanára, a Boronkay anyanyelvi verseny szervezője
Tekes Rozália – iskolánk nyugalmazott tanára, Kazinczy- díjas

7-8. o
Fazekas Lászlóné – a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola nyugalmazott magyartanára
Oglné Czepek Mária – a Madách Imre Gimnázium magyartanára, Péchy Blanka-díjas
Kerekes Barnabás – a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium tanára az Anyanyelvápolók Szövetségének társelnöke, a „Szóról-szóval” beszédművelő műsor szerkesztője,                              Kazinczy- és Lőrincze-díjas tanár, a zsűri elnöke

Versenyzőink: Kovács Botond 5.c
Kosdi Luca 6.b
Zöldi Szilvia 8.b
Tóth Rebeka 7.c

Mindkét kategóriában 19-en neveztek Dunakesziről három iskola: Fazekas Mihály, Szent István és a Kőrösi Csoma Sándor; jöttek versenyzők Galgagyörkről és a Gödi Németh László iskolából, természetesen a váci iskolákból is. Az 5-6. osztályosok mind a 19-en eljöttek, a 7-8. osztályból – a  betegségek miatt – 15-en.

A verseny két részből állt: az I. fordulóban minden versenyző a magával hozott szöveget olvasta fel a zsűri előtt, majd kap egy ismeretlen szöveget, amit 15 perces felkészülés után mutat be. Először mindenki sorszámot húz, ezzel szerepel, a zsűri sem a tanuló, sem iskolája nevét nem ismeri.

EREDMÉNYEK

5.-6.o.
I. Kovács Botond                Váci Árpád Fejedelem Ált Isk.
II. Gombkötő Anna           Dunakeszi Szent István Ált. Isk.
III. Fűke Gerda                      Váci Karolina Katolikus Ált Isk.

7. – 8.o.
I. Borsodi Eszter                 Dunakeszi Szent István Ált. Isk.
II. Tóth Rebeka                     Váci Árpád Fejedelem Ált Isk.
III. Zöldi Szilvia                      Váci Árpád Fejedelem Ált Isk.

A kisújszállási országos döntőn Borsodi Eszter képviseli a Vác környéki iskolákat. Büszkék vagyunk arra, hogy az iskolánkból hárman is kiemelkedően szerepeltek, és a dobogó mindhárom fokán volt árpádos diák. Gratulálunk!

Szeretném megköszönni azok munkáját, akik a verseny szervezésében, részt vettek, és munkájukkal hozzájárultak annak sikeres lebonyolításához.

Tanárok:
Mátrai Zsuzsanna, Sinkóné Benda Hajnalka, Szentgyörgyiné Kutuzova Irina, Halászné Király Andrea, Kareczkiné Csernák Dóra, Budainé Kovács Andrea, Szikora Gyula
Diákok: a Hangolók kör középiskolásai – Sellyei Dorottya, Virág Evelin, Horváth Kolos
Köszönjük: Balla Istvánné élelmezésvezető valamint a konyhai dolgozók segítségét, akik vendéglátáshoz szükséges finom pogácsát, pizzát és teát elkészítették.
Kisparti Marika és Oláh Ágnes iskolatitkárunk intézte az adminisztrációt, levelezést, munkájukkal sokat tesznek a rendezés sikeréért.

Képek

Elsősök beiratkozása

Tájékoztatás Általános iskolák 2018/2019. tanév
első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje, helye:
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola, 2600 Vác, Árpád köz 1.  (315-868)

 • 2018. április 12. (csütörtök)   8.00 – 19.00
 • 2018. április 13. (péntek)   8.00 – 19.00

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük: 2018. Beiratkozás plakát

A beíratással kapcsolatos feladatok:
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 2.  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
   • óvodai szakvélemény
   • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Képességvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleménye
   • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (Szakszolgálat)
 1. Felvételi kérelem / adatlap  1. számú melléklet – Felvételi adatlap
 2. Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről 2. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
 3. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 3. számú melléklet – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
 4. Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat 6. számú melléklet – Hit- és erkölcstan nyilatkozat
 5. Körzeten kívüli beiratkozás esetén  a  7. számú melléklet – Körzeten kívüli kérelem kitöltése is  szükséges.
 6. Amennyiben gyermeke óvodában marad, a 8. számú melléklet – Óvodában marad szükséges kitölteni.
 7. Másik iskolába iratkozás esetén az áthelyezési kérelmet, a 9. számú melléklet – Áthelyezési kérelem szükséges kitölteni.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait.

Az 1-es, 2-es, 3-as, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es számú mellékletek letölthetők az iskola honlapjáról (a fenti szövegből, kattintással), vagy beiratkozáskor helyben is kitölthetők.

A mellékletek otthoni kitöltése rövidítheti a beiratkozás időtartamát.

Beszélni nehéz! körök országos találkozója

 Budapest Baár-Madas Református Gimnázium
2018. március 3.

A Beszélni nehéz! körök  országos találkozóján és versenyén öt diákunk vett részt. Nagy izgalommal készültünk, ugyanis az utolsó héten derült ki, hogy a nyolcadikosok szóbeli felvételije erre a napra esik. Így helyettük az 5-6. osztályosok képviselték iskolánkat. Dicséret illeti őket, hogy első szóra, örömmel vállalták! Kevés időnk maradt a felkészülésre, de a lelkesedés mindent pótolt. Jó hangulatban telt délelőtt, hiszen a hangsúly itt a találkozáson, az ismerkedésen van, nem a versengésen. Óriási meglepetés volt, hogy senki sem jött haza jutalom nélkül!

Eredmények:
Szépkiejtési verseny:     II. hely   Kovács Botond
Kiejtésjelölés:                III. hely   Kosdi Luca
Nyelvi játék verseny:     III. hely   Czerovszki Anita, Kenyeres Lilla, Loksa Fanni

Büszke vagyok rájuk!

Duhonyi Tiborné