Angol tagozat

Az angoloktatás 35 éve

A hetvenes évek második felében két lelkes, fiatal nyelvtanár dolgozott az Árpád úti iskolában, Némethné Papp Gizella és Kovács Zsuzsa. Mindketten oroszt tanítottak, de mivel angol szakosok is voltak, a vállalkozó szellemű Zsebesi István igazgató úrral közösen nekifogtak, hogy bevezessék az angol nyelv oktatását az iskolában. Sikerült a város vezetőinek támogatását megnyerni, és így elindultak az első csoportok. Akkoriban ilyesmi csak elvétve fordult elő Magyarországon. Csupán néhány budapesti és egy-egy vidéki nagyváros általános iskolájában oktattak angol nyelvet, mert az angoltanítás akkor még politikai szempontból gyanúsnak tűnt. Szerencsére a szülőket és a diákokat nem kellett meggyőzni. Ők már tudták, hogy ez nagyon hasznos lesz, és szép számmal jelentkeztek. Eleinte a felsős osztályokban indítottunk angolos csoportokat, majd 1981-től a harmadik és negyedik évfolyamon is. Innen számítjuk a tagozatos oktatás kezdetét. Az alsó tagozat azokban az években még a Köztársaság úti épületben működött, így mi, az angol szakos tanárok jártunk le oda. Bizony igyekezni kellett esőben, hóban vagy szélben, hogy oda- illetve visszaérjünk a szünetekben a következő órára.

A kicsik heti két órában tanultak, a nagyobbaknak hetente öt óra állt rendelkezésre a kötelező oroszórák mellett. S bár a hajnali felkelésekkel, a napi hét tanórával nagy árat fizettek gyermekeink a tudásért, az angol mégis egyre népszerűbbé vált. 1985-től kialakítottuk az angol tagozatos osztályokat, ahol a nagy létszámok miatt csoportbontást hajtottunk végre. Már kezdetektől a használható nyelvtudást tűztük ki célul. Azt akartuk elérni, hogy a nyolcadik osztály végére a tanulók a mindennapok különféle helyzeteiben merjenek és tudjanak megszólalni. Ma is úgy gondoljuk, hogy a kommunikálás képessége a legfontosabb. Sokan elcsodálkoznak, hogy gyermekeik milyen magabiztosan beszélnek angolul a külföldi nyaraláson. Kedves Szülők! Örüljenek, mert ez jó jel! Azt jelenti, hogy a gyerekeknek az angol már természetes közeg. A gyermekkorban elsajátított idegen nyelv magától értetődő kommunikációs eszközként működik felnőttkorban is. Magyarán mondva: nem félünk megszólalni angolul, ha kisgyermekként is naponta beszéltünk ezen a nyelven.

1989-től bevezettünk egy új, angol kiadású tankönyvcsaládot, a Project English-t, mely még abban az évben elnyerte az Oxfordi Egyetem különdíját. Kommunikatív módszereivel, a serdülők érdeklődésére épülő témáival, színes oldalaival még jobban motiválta diákjainkat, nagyban megkönnyítette tanulásukat. Azóta is ennek a tankönyvnek továbbfejlesztett kiadásaiból dolgozunk mind a tagozaton, mind a normál tantervű osztályokban. Persze nem csak a könyvön múlik. Rengeteg kiegészítő feladatot kapnak a tanulók. Szituációkat, újságcikkeket, képeket, verseket, meséket, dalokat és angol nyelvű regényeket használunk a gyakorláshoz. Nem is beszélve az éles helyzetekről, mint a riportkészítés, az angol nyelvű idegenvezetés Budapesten és Vácott, az ide látogató angol anyanyelvű vagy más külföldi vendégek fogadása, és hetedikben a nagy utazás Angliába. Napi kihívások, melyek a siker alapkövei, és megismételhetetlen élmények, melyek új lendületet adnak. A gyerekek sikerein felbuzdulva egyre nagyobb célokat tűztünk ki. A folyékony társalgási szint elérése után, a kilencvenes évek elején megcéloztuk a középfokú, szóbeli nyelvvizsgát.

Akkoriban még csak Pesten, a Rigó utcában lehetett vizsgázni, és nem is szívesen fogadtak 14 éveseket. A „Rigó utca” fogalom volt, híresen szigorú intézmény, ahol magas szintet követeltek. Mindenki tisztelettel, és valljuk be, kicsit félve beszélt róla. Tanítványainknak azonban sikerült bevenniük ezt a várat, egyre többen tették le sikeresen az államilag elismert, középfokú nyelvvizsgát. A szóbeli mellett a legügyesebb tanulók az írásbelivel is boldogultak, így ezzel bővítettük a felkészítést. Évente általában 15-20 tanuló szerzi meg nyelvvizsgáját. Ezek mind az Európai Unió követelményrendszere szerinti B2 szintűek, azaz középfokúak. Az idei tanévben a három angoltagozatos csoportból 25 diákunk zárta sikerrel a nyelvvizsgákat, s közülük 14 már komplex, azaz szóbeli és írásbeli vizsgát tudhat magáénak.

Ez fantasztikus eredmény, gratulálunk nekik, köszönjük kitartásukat, szüleik támogatását és felkészítő tanáraik munkáját. Diákjaink neves angolversenyeken is kitűnően teljesítettek. Minden évben nagy számban jutnak be az Országos Általános Iskolai Angolverseny megyei fordulójába, és többször is sikerült az országos döntőbe kerülni, az ország legjobb 22-je közé. Legszebb országos helyezéseink időrendben: 1995 Szemán Renáta 3. 1997 Simonyi András 5. 2006 Magyarkúti Anna 7. Elekes Ákos 8. 2009 Balassi Eszter 18. 2011 Szafián Márton 10. Kiss Katalin 12. Lámfalusi Ádám 17. Tanulóink kiváló teljesítményükkel hírnevet szereztek iskolánknak, elismerően és dicsérően nyilatkoznak rólunk több középiskolában és az Országos Pedagógiai Intézetben. Diákjainkat szívesen fogadják nagyhírű gimnáziumok és más középiskolák Vácon, Dunakeszin, Gödöllőn és Budapesten. 35 év hosszú idő, több mint egy emberöltő. Ma már régi tanítványaink gyermekeit tanítjuk, akik otthonról hozzák magukkal az angol iránti igényt, a tudásvágyat, és a tanulás szeretetét. Vác iskoláiban is számos régi Árpádos diák dolgozik angoltanárként.

A mi iskolánkban is tanítanak korábbi tanítványaink. Velük folytatjuk a munkát. Szívből remélem, továbbra is sikerrel.

Mátrai Zsuzsa
mk.vezető