ERASMUS+


A programról

ERASMUS+ 2019

A projekt címe: Tartsunk lépést az új generációkkal!

Iskolánk Vác városának egyik meghatározó és jó nevű általános iskolája. Fő profilja az angol nyelv és az informatika emelt szintű, tagozatos csoportokban való oktatása. Az itt folyó munka minőségi alapfeltétele a nyelvtanítás és a technika legújabb vívmányaiban, ezek módszertani alkalmazásában jártas pedagógus, aki a tanulók motiválásához hajlandó a tanulókat érdeklő eszközöket a tanórákra adaptálni. Ezek megvalósításához jelentkezett tantestületünkből hat fő. A tanfolyamok kiválasztásának egyik fő szempontja az volt, hogy olyan módszertani képzéseken vegyünk részt, amelyek az IKT eszközök, szoftverek, programok széles skálájával ismertetik meg a résztvevőket és képessé teszik őket, hogy ezeket integrálják a  meglévő tanítási eszköztárukba.

A hagyományos frontális oktatást ki kell, hogy egészítse a napjaink elengedhetetlenné vált digitális eszközeinek használata a tanítási-tanulási folyamatban. Ezek együttes használata mind a tanár, mind a diák munkáját megkönnyíti. A játékosság, az újdonság frissítően hat a tanulási folyamatokra. A kurzusokon megismert alkalmazások lehetőséget adnak a differenciálásra, az önálló munkára, az azonnali visszacsatolásra, értékelésre. Egyéni kutatómunkára ösztönözhetik a diákokat az új módszerek. Az egyes tantárgyak közötti koncentrációra is nagyobb hangsúly kerül. A technikai eszközök tudatos alkalmazása nemcsak a tanórákon, hanem az otthoni tanulás során is fokozatosan előtérbe kerül.

A projektben részvevő tanáraink közül ketten Máltán, egy fő Írországban, Dublinban, egy fő az Egyesült Királyságban, Canterbury-ben és egy fő Olaszországban, Firenzében IKT eszközök, digitális technikák tanórai használatát, ezek beépítését a tanulási-tanítási folyamatba bemutató tanfolyamokon vesz részt, egy fő pedig az Egyesült Királyságban, Cambridge-ben az alsó tagozatos diákok oktatásával kapcsolatos újabb módszerekkel, technikákkal ismerkedik. A külföldi kollégákkal kialakított szakmai kapcsolatok lehetővé teszik a hosszú távú együttműködést és a jövőbeni közös pályázatokban (pl. KA2, job shadowing) való részvételt.

Iskolánk elvárja a projekt résztvevőitől, hogy megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat a lehető legszélesebb körben továbbadják. Ennek megvalósítására disszeminációs terv készült, melyben pontosan ütemezve nyomon követhető a kurzusok utáni megbeszélés a résztvevők között, a munkaközösségi, tantestületi szintű beszámolók, bemutató órák a kistérség pedagógusai számára, publikációk az iskola honlapjára és a helyi médiába, műhelymunkák rendje.

Iskolánk vezetése és a tantestületünk úgy gondolja, hogy a továbbképzéseken való részvétel elengedhetetlen a szakmai fejlődéshez, hitelességhez és szerves része az egy életen át tartó tanulási folyamatnak.

DUBLIN – HALÁSZNÉ KIRÁLY ANDREA

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG – MARX VIRÁG

FIRENZE – VARGÁNÉ ZSADÁNYI ÉVA

MÁLTA – BALOGH-BAKSZA ANITA

MÁLTA – KARECZKINÉ CSERNÁK DÓRA

MÁLTA – KOVÁCSNÉ PETYERÁK ÁGNES