Alsó tagozatos munkaközösség

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

(Szentgyörgyi A.)

Az azonos tagozaton tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoztak létre.

Így jött létre az alsó tagozatos munkaközösség is.

 Feladatai:

  • Fejleszti az alsó tagozatos munka módszertanát és az oktató-nevelő munkát, tökéletesíti a módszertani eljárásokat.
  • Javaslatot tesz az irányok megválasztására és a költségvetés szakmai irányú felhasználására.
  • Kialakítja az egységes követelmény és értékelési rendszert.
  • Szervezi az alsós pedagógusok továbbképzését, illetve javaslatot tesz a továbbképzési program és a beiskolázási terv készítésekor.
  •  Segíti az új illetve a pályakezdő pedagógusok munkáját. Megismerteti velük a helyi szokásokat, követelményeket.
  • Figyelemmel kíséri a tagozaton alkalmazott tanítási módszereket.
  • Javaslatot tesz a tankönyvek, taneszközök kiválasztására évfolyamok szerint.
  • Szakmai, módszertani megbeszéléseket, továbbképzéseket tart.
  • Dönt szakterületén belül az iskolai tanulmányi és egyéb versenyek megrendezéséről, az iskolán kívüli versenyeken való részvételről.
  • Végzi az iskolavezetés és a tantestület által kijelölt feladatokat.

A munkaközösséget a munkaközösség vezető képviseli az iskola vezetősége felé, és az iskolán kívül. Állásfoglalása, javaslatai előtt meghallgatja a munkaközösség tagjainak véleményét és képviseli azokat.

Céljainkat, feladatainkat minden tanév elején az iskola pedagógiai programja és az intézmény aktuális feladatai alapján tűzzük ki.

A munkaközösség vezető félévkor és év végén tantestületi értekezleten számol be a munkaközösség munkájáról.

Nyolc éve vagyok az alsós munkaközösség vezetője. Nem volt nehéz dolgom, amikor átvettem ezt a feladatot Tóth Józsefnétől, mert nagyon szervezett, alapos, munkát örököltem Tőle. Azóta is próbáljuk azt az igényes munkát folytatni, melyet az előttünk járó kolleganők tettek.

Kolleganőim elhívatottak, szeretik a munkájukat. A szülők szívesen hozzák iskolánkba gyermekeiket. Ebben a tanévben is három első osztálynyi gyermeket írattak be hozzánk.

Köszönjük a szülök bizalmát! Igyekszünk munkánkat úgy végezni, hogy gyermekeik örömmel jöjjenek hozzánk és szeressenek iskolába járni.

Céljaink:

Az alsó tagozat az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza, mely 1-4 évfolyamot öleli fel. Mivel ez az alapozó szakasz, itt a tanulókkal való foglalkozás középpontjában a fejlesztés áll. Törekszünk arra, hogy oktató-nevelő munkánk során az alapkészségek minden tanulónál optimális működésűvé fejlődjenek. Igyekszünk a tanórai és a napközis foglalkozások tanítási feladatait, módszereit úgy megválasztani, hogy a tanulók minden lehetőséget megkapjanak erre. Az alapkészségek kialakítása mellett a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése és a tehetséggondozás is fontos feladatunk.

Nevelési feladatunk:

  • Kulturált emberhez méltó viselkedés és megjelenés kialakítása, a durvaság, a trágár beszéd kerülése.
  • A természet és az ember által alkotott környezet épségének megőrzése.
  • A helyi környezet értékeinek megismerése, aktív megóvása. Környezettudatos magatartás, életvitel kialakítása.
  • Tevékenységünk jelentőségében vetett hitünk erősítése.
  • Hagyományaink újrafelfedezése, megőrzése.

Hagyományaink:

A tanév során különböző formában megemlékezünk a környezetvédelemhez fűződő néhány zöld jeles napról. Kiemelten foglalkozunk a Világtakarítási Nappal, az Állatok Világnapjával, a Ne csomagolj semmit nappal, az Újrapapír Világnapjával, a Víz Világnapjával, a Föld Napjával és a Madarak és Fák Napjával.

Felhívjuk a tanulók, szülők figyelmét, hogy aktívan vegyenek részt az Európai Autómentes Napon, a Nemzetközi Gyalogoló Napon, a „Ne vásárolj semmit!” napon és a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon.

A gyerekek örömmel vesznek részt ezeken a napokon, ötleteikkel szívesen alakítják ezeket.

Minden október elején Felkészültünk az Árpád napokra. Ezen a napon városi sport vetélkedőt és évek óta területi népdalversenyt szervezünk.14 éve tanítjuk a szorobánt. 12 éve rendez iskolánk nemzetközi szorobán találkozót és 8 éve területi versenyt is. Részt veszünk városi, területi, országos versenyeken, rajzpályázatokon. Bekapcsolódunk levelezős versenyekbe is. Általában évente kétszer meghívunk előadókat. Az előadást közösen nézzük, hallgatjuk meg iskolánk tornatermében. Minden tanévben elmegyünk kirándulni, színházba, múzeumba. Városunkba, környékbe, Budapestre. Igyekszünk a szülőkkel jó kapcsolatot kialakítani, ezért közös kirándulásokat, kézműves délutánokat, nyílt órákat tartunk. Minden osztály készül Anyák napjára. Igyekszünk ezen a napon az édesapákat és a családokat is köszönteni, annak érdekében, hogy erősítsük azt a tudatot, hogy a gyermekeknek a legfontosabb a család szeretete. Ősszel és tavasszal papírt gyűjtünk, melynek eredményét a megmentett fák számával értékeljük. Részt veszünk a nemzeti és egyéb ünnepek alkalmából rendezett iskolai ünnepélyeken. A negyedikesek időnként fel is készülnek, ilyenkor ők adják az iskolai műsort. Rendszeresen látogatjuk a Bartók Béla zeneiskola hangversenyeit. Minden tanévben megtartjuk a Mikulást a felsős osztályokkal, ünnepeljük karácsonyt, farsangot. Van az alsó tagozatnak énekkara is. Ügyesen szerepelnek az iskolai rendezvényeinken. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy szép környezetben dolgozzunk, ezért a termeinket, folyosót mindig feldíszítjük, főleg a tanulók munkáival. Ebben a szülőktől is sok segítséget kapunk.

Az alsó tagozatban dolgozó pedagógusok felkészültek, sokoldalúak. Igyekszünk a készségtárgyak terén lehetőséget teremteni arra, hogy mindenki azt taníthassa, ami az erőssége. Ezzel is növeljük munkánk színvonalát. Rendszeresen képezzük magunkat.

Valamennyi tevékenységünk azt a célt szolgálja, hogy harmonikus, megfelelő alapkészségekkel, kellő önbizalommal rendelkező gyermekeket neveljünk, akik szeretnek tanulni.

Dr. Szalókiné Horváth Ágnes
Alsós munkaközösség vezető